• 1

Elżbieta Kasprzyszak  dyrektor, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo - Wychowawczą na Uniwersytecie Wrocławskim oraz psychologię kliniczną na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym we Wrocławiu. Studia podyplomowe: Poradnictwo Zawodowe, Zarządzanie w Oświacie. Kurs Kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika,  kurs z terapii pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią głównie  uczniów z dysleksją, ZKK dla klas I- III.

 

mgr Karolina Goszczyńska - psycholog, pedagog, terapeuta, nauczyciel mianowany

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk historycznych i Pedagogicznych, kierunek psychologia oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu na kierunku pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ;oligofrenopedagogiki , terapii pedagogicznej, surdopedagogiki , tyflopedagogiki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną / indywidualną i grupową/ dla dzieci z wadami słuchu i wzroku, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce o różnorodnym charakterze, zajęcia terapeutyczne z zakresu metody EEG-Biofeedback, oraz zajęcia warsztatowe / psychoedukacyjne/ w szkołach i przedszkolach.

        Przeprowadza badania przesiewowe w klasach 0 oraz badania słuchu.

mgr Halina Koperska - psycholog, nauczyciel mianowany

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią w zakresie zaburzeń emocjonalnych, poradnictwem zawodowym.

 

mgr Anna Matyja  pedagog  nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia Podyplomowe: Pedagogika Specjalna ze specjalnością Oligofrenopedagogiki i Pedagogiki Leczniczej, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Kurs Kwalifikacyjny Terapia Pedagogiczna, Pedagogika Opiekuńczo ? Wychowawcza, Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W poradni zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży, terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ogólnymi problemami w nauce, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Prowadzi zajęcia z elementami socjoterapii dla uczniów w szkołach, szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, warsztaty dla rodziców. Lider WDN.

 

mgr Jadwiga Sahaj - pedagog, nauczyciel mianowany

Ukończyła Pedagogikę na UMCS. W poradni zajmuje się diagnozą problemów w uczeniu się, trudności w czytaniu i pisaniu. Prowadzi orientację i poradnictwo zawodowe

 

mgr Aleksandra Turczyn  Zawistowska  nauczyciel dyplomowany

Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe: Logopedia i Terapia pedagogiczna, Neurologopedia, kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika, kurs z zakresu terapii EEG ? Biofeedback, Certyfikat Program badań przesiewowych ?Widzę i słyszę".

W poradni zajmuje się terapią EEG - Biofeedback oraz diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, m.in.:

  • ORM (Opóźniony Rozwój Mowy)
  • zaburzenia artykulacji
  • jąkanie

Działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci w wieku przedszkolnym podejmowane są na terapie przedszkoli i szkół i obejmują:

  • badania przesiewowe mające na celu wyłonienie dzieci z zaburzeniami mowy,
  • grupowe warsztaty logopedyczne dla dzieci, u których rozpoznano nieprawidłowości w rozwoju mowy
  • konsultacje, rady szkoleniowe, warsztaty dla nauczycieli dotyczące prawidłowości i zakłóceń w rozwoju mowy.

 

mgr Sabina Zalewska-Kruk - psycholog nauczyciel kontraktowy

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci w wieku szkolnym, z trudnościami w nauce, problemami z zachowaniem, a także z trudnościami emocjonalnymi. Prowadzi również terapię EEG Biofeedback oraz wg potrzeb zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach.

Ukończone studia na Uniwersytecie Wrocławskim, od 2007 roku związana z Polskim Instytutem Ericksonowskim.

 

mgr Agnieszka Grębowicz - psycholog, nauczyciel mianowany

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Opolskim. Studium interwencji kryzysowej. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. W ramach etatu pełni również dyżury w szkołach ponadgimnazjalnych, udzielając wsparcia psychologicznego młodzieży, nauczycielom, rodzicom, konsultacje, porady bez badań , zajęcia warsztatowe dla uczniów, psychoedukacja rodziców i nauczycieli.

mgr Katarzyna Ratajczyk – psycholog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne. Uzyskała uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią m.in. dzieci z trudnościami w uczeniu się, trudnościami emocjonalnymi, problemami w zachowaniu, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Prowadzi według potrzeb zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach.