• 1

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. 14.09.2023r.
 2. 28.09.2023r.
 3. 26.10.2023r.
 4. 23.11.2023r.
 5. 14.12.2023r.
 6. 25.01.2024r.
 7. 29.02.2024r.
 8. 28.03.2024r.
 9. 25.04.2024r.
 10. 23.05.2024r.
 11. 13.06.2024r.
 12. 27.06.2024r.
 13. 11.07.2024r.
 14. 29.08.2024r.

Terminy posiedzeń zespołów orzekających mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby klientów poradni (szczególnie podyktowane problemami zdrowotnymi).

Terminy posiedzeń zespołu orzekającego zostały pozytywnie zaopiniowanie przez członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniu dnia 1 września 2023r.