• 1

     TERMINY POSIEDZEŃ  ZESPOŁU  ORZEKAJĄCEGO PPP  W  STRZELINIE 

                                        W ROKU  SZKOLNYM 2020/2021

 

 1. 10.09.2020r.
 2. 17.09.2020r.
 3. 01.10.2020r.
 4. 29.10.2020r.
 5. 26.11.2020r.
 6. 17.12.2020r.
 7. 21.01.2021r.
 8. 25.02.2021r.
 9. 25.03.2021r.
 10. 22.04.2021r.
 11. 27.05.2021r.
 12. 17.06.2021r.
 13. 01.07.2021r.
 14. 08.07.2021r.
 15. 26.08.2021r.

Terminy posiedzeń zespołu mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby klientów poradni.

 

Terminy posiedzeń zespołu orzekającego zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków rady pedagogicznej na posiedzeniu dnia 31 sierpnia 2020 r.