• 1

za zyciem 09
25 kwietnia br. Minister Edukacji i Nauki podpisał umowę ze Starostą Strzelińskim na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, w ramach którego Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie będzie realizować zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze naszego powiatu. Dotacja celowa w łącznej wysokości 712 998 zł na lata 2022 – 2026 będzie przeznaczona na wieloaspektową i kompleksową pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.