• 1
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Kategoria: Druki
 
Zaznacz wszystko:
Plików:
doc.png Informacja szkoły o uczniu zagrożonym niedostosowaniem-społecznym lub niedostosowanym-społecznie HOT
Data 2019-06-19 Wielkość pliku 62 KB Download 611 Pobierz
doc.png Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie HOT
Data 2018-10-11 Wielkość pliku 67.5 KB Download 495 Pobierz
doc.png Wniosek o przeprowadzenie konsultacji HOT
Data 2018-10-11 Wielkość pliku 51 KB Download 417 Pobierz
doc.png Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych HOT
Data 2018-10-11 Wielkość pliku 56.5 KB Download 458 Pobierz
doc.png Wniosek o przeprowadzenie badania logopedycznego HOT
Data 2018-10-11 Wielkość pliku 53 KB Download 405 Pobierz
doc.png Wniosek o objęcie rodzica/prawnego opiekuna warsztatem kompetencji wychowawczych HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 17.12 KB Download 349 Pobierz
doc.png Wniosek o objęcie terapią rodzinną HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 33.5 KB Download 353 Pobierz
doc.png Wniosek o wydanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 34 KB Download 441 Pobierz
doc.png Wniosek o objęcie terapią w poradni w roku szkolnym HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 50.5 KB Download 370 Pobierz
doc.png Wniosek o konsultację HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 34 KB Download 351 Pobierz
doc.png Załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych HOT
Data 2018-03-22 Wielkość pliku 32.5 KB Download 407 Pobierz
doc.png Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka HOT
Data 2017-12-10 Wielkość pliku 49 KB Download 486 Pobierz
doc.png Wniosek dyrektora o zindywidualizowaną ścieżkę HOT
Data 2017-12-10 Wielkość pliku 47.5 KB Download 507 Pobierz
doc.png Zaświadczenie lekarskie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 45.5 KB Download 480 Pobierz
doc.png Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne (niepełnosprawność ruchowa, afazja, autyzm, zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne) HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 47 KB Download 554 Pobierz
doc.png Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie, indywidualne przygotowanie przedszkolne HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 57 KB Download 442 Pobierz
doc.png Informacja szkoły o uczniu zdolnym HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 38.5 KB Download 418 Pobierz
doc.png Informacja szkoły o uczniu realizującym kształcenie specjalne HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 41 KB Download 514 Pobierz
doc.png Informacja od nauczyciela o uczniu kierowanym do diagnozy w poradni HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 28 KB Download 536 Pobierz
doc.png Zgoda na przekazanie dokumentacji z Poradni do Poradni HOT
Data 2016-01-08 Język  Polish Wielkość pliku 29 KB Download 1 307 Pobierz
doc.png zgoda_na_badanie 2013 r HOT
Data 2015-12-28 Wielkość pliku 23 KB Download 712 Pobierz
doc.png wniosek do dyrektora szkoły o badanie w poradni dysleksja gimnazjum ponadgimnazjalna HOT
Data 2015-12-28 Wielkość pliku 27.5 KB Download 2 503 Pobierz
doc.png wniosek dysleksja HOT
Data 2015-12-28 Wielkość pliku 44 KB Download 762 Pobierz