• 1

UWAGA   RODZICE !!!    TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 05 PAŹDZIERNIK 2022 R. GODZ. 12:00

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ: 19 PAŹDZIERNIK, 02, 16 i 30 LISTOPAD, 14 GRUDZIEŃ 2022 r. / 04 i 18 STYCZEŃ, 01 i 15 LUTY 2022 r. 

Zapraszamy

RODZICE CZĘSTO, CZUJĄC SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA PROBLEMY, JAKIE PRZEŻYWAJĄ ICH DZIECI, PRÓBUJĄ ZNALEŹĆ SKUTECZNE ROZWIĄZANIA.

CHCĄC POMÓC PAŃSTWU W WASZYCH ZMAGANIACH RODZICIELSKICH, ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPIE WARSZTATOWO ? EDUKACYJNEJ, DZIĘKI KTÓREJ ŁATWIEJSZE STANIE SIĘ POROZUMIEWANIE SIĘ Z WŁASNYM DZIECKIEM.

WAŻNYM ELEMENTEM SPOTKAŃ JEST MOŻLIWOŚĆ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI.

GRUPA LICZY OKOŁO 10 OSÓB, SPOTYKA SIĘ RAZ NA DWA TYGODNIE - TERMINY USTALANA SĄ NA PIERWSZYM SPOTKANIU, MOGĄ ULEC ZMIANIE Z WAŻNYCH POWODÓW.

TEMATYKA DOTYCZY MIĘDZY INNYMI:

  • ZASADY DOBREJ KOMUNIKACJI
  • UCZUĆ I ICH ROLI W TWORZENIU I UTRZYMANIU BLISKOŚCI
  • ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY
  • STRATEGII ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
  • WSPIERANIA SAMODZIELNOŚCI DZIECI
  • NOWYCH SPOSOBÓW CHWALENIA I KRYTYKOWANIA
  • UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA GRANIC

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE PRZY uL. POCZTOWEJ 17/1.

OSOBY PROWADZĄCE: mgr Elżbieta Kasprzyszak - psycholog/pedagog

KONTAKT I ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 71/39 207 49