• 1

UWAGA   RODZICE !!!   ZAPISY NA TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH pod nr tel. 71/ 39 207 49

Ze względu na stan epidemii w kraju aktualnie zajęcia są prowadzone w grupach 4 osobowych plus prowadzący.

Pierwsze spotkanie ustalono na 05 marca 2021 r.  Proszę przychodzić wyłącznie na ustalone godziny, bez objawów infekcji.

Zapraszamy

RODZICE CZĘSTO, CZUJĄC SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA PROBLEMY, JAKIE PRZEŻYWAJĄ ICH DZIECI, PRÓBUJĄ ZNALEŹĆ SKUTECZNE ROZWIĄZANIA.

CHCĄC POMÓC PAŃSTWU W WASZYCH ZMAGANIACH RODZICIELSKICH, ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPIE WARSZTATOWO ? EDUKACYJNEJ, DZIĘKI KTÓREJ ŁATWIEJSZE STANIE SIĘ POROZUMIEWANIE SIĘ Z WŁASNYM DZIECKIEM.

WAŻNYM ELEMENTEM SPOTKAŃ JEST MOŻLIWOŚĆ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI.

GRUPA LICZY OKOŁO 10 OSÓB, SPOTYKA SIĘ RAZ NA DWA TYGODNIE.

TEMATYKA DOTYCZY MIĘDZY INNYMI:

  • ZASADY DOBREJ KOMUNIKACJI
  • UCZUĆ I ICH ROLI W TWORZENIU I UTRZYMANIU BLISKOŚCI
  • ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY
  • STRATEGII ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
  • WSPIERANIA SAMODZIELNOŚCI DZIECI
  • NOWYCH SPOSOBÓW CHWALENIA I KRYTYKOWANIA
  • UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA GRANIC

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE PRZY uL. POCZTOWEJ 17/1.

OSOBY PROWADZĄCE: mgr Elżbieta Kasprzyszak - psycholog/pedagog, mgr Agnieszka Grębowicz- psycholog

KONTAKT I ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 71/39 207 49