• 1

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DIAGNOZY I TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w STRZELINIE INFORMUJE, ŻE AKTUALNIE NIE PROWADZIMY DIAGNOZY I TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DO ODWOŁANIA.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PORADNI JEST PROWADZONA TYLKO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "ZA ŻYCIEM" JAKO DODATKOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU OD 0 - 6, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁA WYDANA OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZGODNE Z USTAWĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU RZĄDOWEGO "ZA ŻYCIEM".