• 1

Sieć współpracy i samokształcenia

Grupa wsparcia dla logopedów

Zapraszamy na spotkanie logopedów, które odbędzie się dnia 12.03.2020 r. o godz. 12:00

Przewidywany czas spotkania: 12.00- 14.00

 

Miejsce zebrania: PPP w Strzelinie, ul. Pocztowa 17/1, Strzelin.

Prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie 71/39 207 49

Zapraszamy.

 

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DIAGNOZY I TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w STRZELINIE INFORMUJE, ŻE AKTUALNIE NIE PROWADZIMY DIAGNOZY I TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DO ODWOŁANIA.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PORADNI JEST PROWADZONA TYLKO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "ZA ŻYCIEM" JAKO DODATKOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU OD 0 - 6, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁA WYDANA OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ZGODNE Z USTAWĄ DOTYCZĄCĄ PROGRAMU RZĄDOWEGO "ZA ŻYCIEM". 

Terapia - określony sposób leczenia, bądź usprawniania, za pomocą właściwie dobranych zabiegów.
Terapeuta to osoba, która specjalizuje się w określonym rodzaju terapii. Można się też spotkać z definicją, która określa terapeutę jako "specjalistę w dziedzinie terapii, znawcą metod terapii”.
Terapeuta stosując odpowiednie metody, testy oraz angażując pacjenta/klienta w rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie odpowiednich czynności, skutecznie wpływa na zmianę jego postępowania lub zachowania. W Polsce dość liczną grupę stanowią terapeuci zajęciowi, którzy poprzez organizację odpowiednich zajęć manualnych swoich podopiecznych wpływają na poprawę ich samopoczucia lub zachowania.*

Podkategorie

Uwaga - I spotkanie rodziców zapisanych na TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH odbędzie się 25.09.2019 r. (środa) o godz. 11:00

Zapraszamy